dəhşətəngiz

dəhşətəngiz
sif. <ər. dəhşət və fars. . . . əngiz> Dəhşətli, dəhşət doğuran; qorxunc. Sübh açılanda şahi-zalim və birəhmin hökmünə görə gərək adamlar kəlləsindən minarə qurulaydı. Vaqifin başı haman dəhşətəngiz minarənin qülləsini müzəyyən edə idi. F. K..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • əngiz — f. qarışdıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əsrarəngiz — sif. <ər. əsrar və fars. . . . əngiz> Sirli, əsrarlı, sirr ilə dolu; anlaşılmaz. Bu qızın fitnəli və əsrarəngiz gözləri var idi. M. S. O.. Həyətə girdikdə əsrarəngiz və heyrətamiz sükut insanı vahiməyə salırdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Firəngiz Əlizadə — (alternative aserbaidschanische Schreibweise Firängiz Älizadä; russisch Франгиз Али Заде/Frangis Ali Sade; * 28. Mai 1947 in Baku, Aserbaidschanische SSR) ist eine aserbaidschanische Pianistin und Komponistin. Əlizadə studierte am Konservatorium… …   Deutsch Wikipedia

  • heyrətəngiz — <ər. heyrət və fars. . . . əngiz> bax heyrətamiz. Nigar heyrətəngiz bir sima ilə baxdı, düşündü və böyük qardaşına fikrini açıq söyləməyə cəsarət eləmədi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • matəməngiz — sif. <ər. matəm və fars. . . . əngiz> klas. Matəmi xatırladan, hüzn və kədər doğuran. Gecənin üç payı keçmiş, mumlar, çıraqlar sönmüş, təbiəti matəməngiz bir zülmət bürümüşdü. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəngiz-düngüz — (Cəbrayıl, Zəngilan) seyrək, tək tək, orada burada. – Cəvizdər dəngiz düngüz gətirifdi (Cəbrayıl) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kədərəngiz — sif. <ər. kədər və fars. . . . əngiz> klas. bax kədəravər. Torpaqların üzərinə sərilmiş əlvan güllərin görünüşü qanlı bir otağın görünüşü qədər kədərəngizdir. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəngiz — is. bot. Kökü yanacaq kimi işlədilən, qış otlaqlarında yayılan bitki növü. Camaatın içindən bir dəstə dilmancın yanına yeriyib başladılar and içməyə ki, Məhəmmədəli kətdə deyil, gedib, çöldən kəngiz gətirib satsın. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəməngiz — is. <ər. qəm və fars. . . . əngiz> klas. Qəm gətirən, qüssə gətirən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəngiz — (Xanlar) lovğa, dikbaş …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”